Otisk

VONBERG Personal GmbH
Rumburger Strasse 10
D-02782 Seifhennersdorf

Tel. +3586-7071817
Fax +3586-3901223
emailem: info@vonberg-personal.de

jednatel firmy
Thomas Oertner | Christoph Voß

HRB 36180 | Okresní soud v Drážďanech
Místem příslušnosti je Drážďany

Odpovědnost za obsah
Thomas Oertner | Christoph Voß
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.
Odpovědnost za odkazy
Na našem webu se obsah, jako jsou obrázky, informace a videa od poskytovatelů třetích stran, zobrazuje pomocí hypertextových odkazů nebo iFrames. Společnost VONBERG Personal GmbH nemá na tento obsah žádný vliv, takže nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Zahrnutí pomocí hypertextových odkazů nebo iFrames nepředstavuje schválení obsahu. Za obsah vložených stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky představované hypertextovými odkazy nebo iFrames byly v době, kdy byly propojeny, zkontrolovány na možná porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není přiměřené bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.
Zdroje obrázků
Pokud není uvedeno jinak, práva na obraz patří společnosti VONBERG Personal GmbH, částečně s tolerovaným použitím pexels-com a freephotos.cc

autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.
Poznámka k řešení sporů online
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici pod www.ec.europa.eu/consumers/odr je volatelný. Naše e-mailová adresa je uvedena v našem právním upozornění. Nejsme povinni ani ochotni se účastnit procesu urovnávání sporů.
Informace o stížnosti a rozhodčím senátu (ombudsman)
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
D-10006 Berlin

Tel. 0800 3696000
Fax 0800 3699000

e-mailem: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Dotazy a zprávy pro info@vonberg-personal.de